BÀI VIẾT MỚI

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đào tạo giữa hai Tổng...

0
Ngày 27/6/2022, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đào tạo giữa hai Tổng công ty Điện lực: Tổng công ty...

Giới thiệu sơ lược lịch sử xây dựng và phát triển trường Cao đẳng...

0
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, muốn vươn lên cùng thời đại thì nhân tố con người có tri thức, kỹ năng,...

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp đào tạo chức danh...

0
Từ ngày 13/6 đến ngày 24/6/2022, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã tổ chức lớp đào tạo chức danh trực thao tác ca TBA 110kV cho PC Sơn La. Đây là...