Phòng Tài chính kế toán

0
Chức năng. - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp: + Công tác tài chính; + Công tác kế toán...

Phòng Kế hoạch – Đào tạo

0
Chức năng - Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo NEPC trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện công...

Phòng Tổ chức Hành chính

0
Chức năng: - Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường các chủ trương, biện pháp về: + Công tác tổ chức, bộ...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT