Phòng Đào tạo

0
Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1001/ QĐ-CĐNĐ-TCHC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng...

Phòng Kế hoạch Tài chính

0
Chức năng của phòng Kế hoạch Tài chính - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp: + Công tác...

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0
Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 1000/QĐ-CĐNĐ-TCHC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT