Phòng Đào tạo

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường các chủ trương, biện pháp về: + Công tác xây dựng và quản lý kế...

Phòng Kế hoạch Tài chính

0
Chức năng của phòng Kế hoạch Tài chính - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp: + Công tác...

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0
Chức năng: - Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp lãnh đạo nhà trường về các công tác: + Công tác tổ...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT