Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
3093
  1. Chức năng

– Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động; Huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động.

– Tổ chức Huấn luyện và cấp chứng nhận, thẻ an toàn vệ sinh lao động cho tất cả các đối tượng theo Quy định của Nhà nước về Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

– Công tác An toàn vệ sinh lao động và Bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm đã được Nhà trường phê duyệt.

  1. Nhiệm vụ: Giúp lãnh đạo nhà trường thực hiện các công việc sau:

– Liên hệ và giới thiệu năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài ngành điện.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm.

– Lập dự toán kinh phí và phương án tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Thực hiện thương thảo và triển khai các bước ký hợp đồng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật;

– Biên soạn chương trình, giáo trình  huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

– Biên soạn đề thi, tổ chức thi sát hạch an toàn vệ sinh lao động sau khi huấn luyện làm cơ sở trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả huấn luyện;

– In và cấp giấy chứng nhận cho người lao động theo qui định; hỗ trợ in và hoàn thiện thẻ an toàn lao động cho các đơn vị.

– Thực hiện nghiệm thu, thanh lý, phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính xuất hóa đơn và thanh quyết toán chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Thực hiện việc báo cáo công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đến các cơ quan chức năng theo qui định.

– Lưu trữ hồ sơ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo qui định.

– Nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác, chuyển giao các chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

– Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

– Hợp tác với các đối tác khác trong lĩnh vực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

– Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh lao động;

– Lập kế hoạch sử dụng đội ngũ CBVC của trường hoặc mời chuyên gia trình Hiệu trưởng phê duyệt;

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động và Bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CHCN) hàng năm, triển khai các biện pháp đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong toàn trường.

– Lập kế hoạch tổ chức Huấn luyện nghiệp vụ PCCC &CHCN; thực tập phương án chữa cháy. Rà soát, đề xuất bổ sung các phương tiện phục vụ công tác PCCC&CHCN theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây