Giáo trình môn học, mô-đun hệ Cao đẳng, trung cấp các nghề:

0
5112

GT VLD TC 2020     GT VLD CD 2020 (8.10)     GT MH24 QDA (CD)    GT MH22 NMD&TBA (CD)

GT MH21 BVRL (CD)       GT MH20 NMD&TBA (TC)       GT MH20 NM (CĐ)

GT MH19 BVRL (TC)       GT MH19 ATD (CĐ)         GT MH18 KTL (CD)    GT MH18 ATD (TC)

GT MH17 KTL (TC)        GT MH15 ĐTCN (CD)        GT MH14 MĐ (TC)

GT MH13 KCD (TC)        GT MH13 KCD (CD)        GT MH12 KTĐ (CD)

GT MĐ32 QLVH TBA 110KV (CD)              GT MĐ30 QLVH LUOI TRUNG HA THE (CD)

GT MĐ28 LĐ DD VA TBA THT (CD)          GT MĐ27 LĐ TBĐ (TC)      GT MĐ27 LĐ TBĐ (CD)

GT MĐ26 QLVH,BDSC LUOI TRUNG HA THE (TC)      GT MĐ26 ĐLĐ (CD)

GT MĐ25 LĐ ĐZ, TBA110 kV (TC)            GT MĐ23 LĐ TBĐ (TC)        GT MĐ22 ĐLĐ (TC)

Giao trinh VKT -TC- 2020      Giao trinh VKT -CĐ – 2020      Giao trình TACND-TC (09.2020)

Giao trình TACN-CD (09.2020)    Giáo trình KDĐN (hệ TC) 2020    Giáo trình KDĐN (hệ CĐ) 2020

Giao trinh GCCK TC 2020 OK        Giao trinh GCCK CĐ 2020 OK    Giao trinh Dien co ban TC       Giao trinh Dien co ban CĐ           Giao trinh CKT TC 2020     Giáo trình CKT CĐ 2020

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây