Thành tích nhà Trường đã đạt được

0
3459

– 1997:    Huân chương Lao động hạng Ba, QĐ số: 101KT/CT ngày 30/12/1997
– 1999:    Huân chương Chiến công hạng Ba, QĐ số: 35KT/CT ngày 29/01/1999
– 2002:    Huân chương Lao động hạng Nhì, QĐ số:337QĐ/CTN ngày 13/6/2002
– 2005:    Huân chương Chiến công hạng Nhì, QĐ số: 1020/2005 QĐ/CTN ngày 12/9/2005
– 2007:    Huân chương Lao động hạng Nhất, QĐ số:1277QĐ/CTN ngày 07/11/2007
– 2012:    Huân chương Độc lập Hạng Ba, QĐ số:1593/QĐ-CTN ngày 10/10/2012
– 2013:    Bằng khen của Bộ Công Thương, QĐ số: 7604/QĐ-BCT ngày 14/10/2013
– 2013:    Bằng khen của TP Hà Nội, QĐ số:1862/QĐ-UBNDTPHN ngày 16/11/2013
– 2014:    Bằng khen của EVN, QĐ số 730/QĐ-EVN ngày 03/1/2014
– 2015:    Bằng khen của Bộ Công thương, QĐ số:11128/QĐ-BCT ngày 15/10/2015
– 2016:    Bằng khen Bộ LĐTBXH, QĐ số: 1518/QD-LĐTBXH ngày 03/11/2016
– 2016:    Bằng khen của Bộ Công thương, QĐ số: 4098/QĐ-BCT ngày 12/10/2016
– 2016:    Bằng khen của EVN, QĐ số: 877/QĐ-EVN ngày 14/9/2016
– 2012:    Tập thể Lao động xuất sắc EVN,  QĐ số: 781/QĐ-EVN ngày 27/8/2012
– 2013:    Tập thể Lao động xuất sắc EVN,  QĐ số: 731/QĐ-EVN ngày 30/8/2013
– 2014:    Tập thể Lao động xuất sắc EVN,  QĐ số: 896/QĐ-EVN ngày 14/10/2014.
– 2015:    Tập thể Lao động xuất sắc EVN, QĐ số: 1014/QĐ-EVN ngày 15/10/2015
– 2015:    Tập thể Lao động xuất sắc Bộ CT, QĐ số: 11679/QĐ-BCT ngày 27/10/2015
– 2016:    Tập thể Lao động xuất sắc Bộ CT, QĐ số: 3941/QĐ-BCT ngày 30/9/2016
– 2012:    Cờ TĐ của Bộ công thương, QĐsố: 6137/QĐ-BCT ngày 16/10/2012
– 2013:    Cờ TĐ của Bộ LĐTBXH, QĐ số: 1710/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2013
– 2014:    Cờ TĐ của UBND TP Hà Nội, QĐ số: 779/QĐ-UBND ngày 16/2/2014
– 2015:    Cờ TĐ của Bộ Công thương, QĐ số: 11677/QĐ-BCT ngày 27/10/2015
– 2017:    Cờ TĐ của UBND TP Hà Nội, QĐ số:  472/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây