TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG KHKT ĐIỆN

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về: + Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo...

Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về công tác an toàn lao động, huấn luyện, bồi...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Liên hệ