Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động; Huấn...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG KHKT ĐIỆN

0
Chức năng. - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về: + Công tác quản lý đội ngũ CBVC Trung...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT