TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG KHKT ĐIỆN

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về: + Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo...

Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về công tác an toàn lao động, huấn luyện, bồi...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT