Trang chủ Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động; Huấn...

Khoa Khoa học cơ bản

0
Chức năng - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về tổ chức bộ máy, quy mô và định hướng phát triển của...

Phòng Tài chính kế toán

0
Chức năng. - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp: + Công tác tài chính; + Công tác kế toán...

Khoa Điện

0
Khoa Điện được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số: 1004/QĐ-CĐNĐ - TCHC, về việc thành lập Khoa Điện...

Phòng Kế hoạch – Đào tạo

0
Chức năng - Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo NEPC trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện công...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG KHKT ĐIỆN

0
Chức năng. - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về: + Công tác quản lý đội ngũ CBVC Trung...

Phòng Tổ chức Hành chính

0
Chức năng: - Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường các chủ trương, biện pháp về: + Công tác tổ chức, bộ...

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG:  STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC DANH I BAN GIÁM HIỆU 1 Bùi Xuân...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT