NEPC khai giảng khóa đào tạo đánh giá và phân tích hiệu quả của...

0
Sáng ngày 05/9/2023, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo đánh giá và phân tích hiệu quả của thiết bị bù trong lưới...

NEPC KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ, XÂY...

0
Sáng 28/8/2023, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC), Ban Quản lý Đầu tư - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với trường Cao đẳng Điện lực miền...

NEPC khai giảng khóa đào tạo về công tác quản lý chi phí, xây...

0
Sáng 28/8/2023, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC), Ban Quản lý Đầu tư - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với trường Cao đẳng Điện lực miền...

NEPC tổ chức lớp Bồi huấn kiến thức bảo dưỡng, sửa chữa các thiết...

0
Từ ngày 21 đến hết ngày 25/8/2023, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) tổ chức lớp “Bồi huấn kiến thức bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhất thứ, thiết bị đo...

NEPC tổ chức khóa đào tạo hotline 0,4kV cho công nhân Công ty Điện...

0
Từ ngày 01/8 đến hết ngày 24/8/2023, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã tổ chức khóa đào tạo thi công, sửa chữa lưới điện 0,4kV đang mang điện cho công nhân...

Quy định của Ban Bí thư Trung Ương về cờ Đảng và việc sử...

0
Số 119 - CV.ĐU ngày 10.8.2023 về Thực hiện QĐ của BBT về cờ đảng và việc sd cờ đảng_000115  

NEPC khai giảng lớp Hotline 35kV

0
Sáng ngày 14/8/2023, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã diễn ra Lễ khai giảng lớp đào tạo giảng viên hotline 35kV - lớp đào tạo đầu tiên của Tổng công...

NEPC tổ chức khóa đào tạo vệ sinh cách điện (VSCĐ) lưới điện phân...

0
Từ ngày 02/08 đến hết ngày 10/8/2023, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã  phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức khóa đào tạo vệ...

NEPC tổ chức 10 lớp “đào tạo nâng cao vai trò lãnh đạo trong...

0
Theo Quyết định số 2076/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực thi và...

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc và Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF)...

0
Sau nhiều nỗ lực, hôm nay, 01/8/2023, Hợp đồng đào tạo giảng viên hotline 35kV giữa Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) và Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã được ký...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT