MOST POPULAR

Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động; Huấn...

Khoa Khoa học cơ bản

0
Chức năng - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về tổ chức bộ máy, quy mô và định hướng phát triển của...

PEOPLE

LIFE

DESIGN

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

EVNNPC đã làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao...

0
Đó là khẳng định của ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ...