Đoàn Thanh niên NEPC tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Tuổi trẻ khối doanh nghiệp Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0
48

Ngày 07/5/2024, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề “Tuổi trẻ khối doanh nghiệp Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đoàn viên đã được nghe đồng chí Trần Hữu Trường – Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, báo cáo viên đã quán triệt chuyên đề về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và khơi dậy khát vọng trong đoàn viên thanh niên về cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề trên đã và đang là những vấn đề thời sự, gần gũi, thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh.

Để nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề đi vào thực chất, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên, báo cáo viên yêu cầu mỗi đoàn viên trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn Thanh niên, chủ động cập nhật tư liệu, tìm hiểu thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để tự nâng cao nhận thức, vận dụng vào cuộc sống và công việc.

Trong Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Do vậy, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đoàn viên thanh niên cần được chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục nhiều hơn nữa để trở thành người lao động “vừa hồng, vừa chuyên” theo lời dạy của Người.

Thông qua hội nghị, cán bộ đoàn, đoàn viên trong trường đã kịp thời cập nhật kiến thức bổ ích, cần thiết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò vị trí và tầm quan trọng của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng tổ quốc, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Minh Nguyệt – Phòng TCHC, NEPC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây