TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

0
67

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-NEPC ngày 17 tháng 01 năm 2024 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 trong trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC), Nhà trường đã xây dựng công văn số 193/NEPC-TCHC ngày 19/4/2024 về việc phổ biến những điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 đến các phòng, khoa, trung tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, viên chức và học viên, học sinh sinh viên, góp phần ngăn chặn những biểu hiện của tham nhũng trong Nhà trường.

Để pháp luật thực thi có hiệu quả, trở thành công cụ hữu hiệu trong công việc hàng ngày, lãnh đạo Nhà trường đã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền đến các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, PGS Bùi Xuân Hồi – Hiệu trưởng đã quán triệt, phổ biến những điểm mới về bố cục, nội dung, phạm vi điều chỉnh của luật, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quy định thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai. Đồng chí đã chỉ rõ: việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo 04 phương thức là: Kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ … để CBVC hiểu và thực hiện đúng quy định.

Cũng tại Hội nghị, PGS Bùi Xuân Hồi – Hiệu trưởng đã phân tích: Ở Việt Nam hiện nay, tham nhũng được nhận diện là một quốc nạn, một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp. Vì vậy hơn bất cứ lúc nào, công tác quán triệt, tuyên truyền đến CBVC là rất cần thiết, đặc biệt trong phạm vi nhà trường, do đó cần làm tốt hơn nữa công tác công tác tổ chức, cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đồng chí Hiệu trưởng, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng có thành công vững chắc hay không phụ thuộc một phần quan trọng vào việc có làm tốt công tác cán bộ hay không. Vì vậy, trong thời gian tới nhà trường cần thực hiện nghiêm Quyết định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, các cán bộ viên chức nhà trường đã lắng nghe và có những trao đổi đầy nhiệt huyết xung quanh vấn đề về giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Các ý kiến cá nhân người lao động được trả lời trực tiếp, thỏa đáng tại Hội nghị đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thực sự là một buổi sinh hoạt chính trị quần chúng đầy ý nghĩa và bổ ích.

Tuyên truyền pháp luật là một trong những hoạt động thường niên của NEPC nhằm giúp đội ngũ CBVC có nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật để luôn sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, vừa là động lực vừa là mục tiêu xây dựng văn hóa NEPC minh bạch, công bằng, dân chủ, văn minh./.

Minh Nguyệt – phòng TCHC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây