NEPC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CBVC CÁC PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM

0
52

Chiều ngày 06/6/2024, tại Hội trường 3 Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) diễn ra chương trình Hướng dẫn thực thi Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 cho cán bộ, giáo viên của khoa Khoa học cơ bản và Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (HLATVSLĐ).

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch VHDN năm 2024 của NEPC, là buổi hướng dẫn thực thi VHDN thứ 2 được tổ chức trong năm 2024. Chương trình lần này dành cho 26 cán bộ, giáo viên của khoa Khoa học cơ bản và Trung tâm HLATVSLĐ. Giảng viên hướng dẫn là ông Nguyễn Đình Tứ – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.

Chương trình tập trung vào các nội dung cơ bản về Bản sắc văn hoá EVN gồm các giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của EVN; Thực thi Văn hóa EVN với các nguyên tắc cơ bản, các cam kết, các giá trị chuẩn mực, bộ Quy tắc ứng xử Văn hóa EVN, các quy tắc ứng xử chung, Văn hóa ứng xử và làm việc nội bộ, Ứng xử với khách hàng và đối tác, hướng dẫn thực thi VHDN, 20 điều không được thực hiện trong công việc và khi đi làm…

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2024, ông Nguyễn Đình Tứ cũng đề nghị lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho từng giáo viên; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ, giáo viên. Ngoài ra, hai đơn vị cũng cần chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, tích cực khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, giáo viên đơn vị mình tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén, có năng lực tham m

ưu, tư vấn tốt cho lãnh đạo cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cũng cần chú trọng hơn nữa, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, giáo viên hai đơn vị.

Thông qua buổi đào tạo này, cán bộ, giáo viên của khoa Khoa học cơ bản và Trung tâm HLATVSLĐ đã được trang bị thêm kiến thức về VHDN, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên hai đơn vị trong việc xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, phòng chống bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết nội bộ tại 2 đơn vị nói riêng và trong toàn trường nói chung./.

Kim Thoa – Tổ truyền thông, NEPC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây