Đảng ủy NEPC triển khai Học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”

0
56

Thực hiện Kế hoạch 225-KH/ĐU ngày 11/4/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy EVN “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”, Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 16/4/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 225 của Đảng ủy EVNNPC.

Ngày 22/4/2024, Đảng ủy NEPC đã tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy EVN “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” đến toàn thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường. Chủ trì hội nghị là đồng chí Bùi Xuân Hồi – Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Bùi Xuân Hồi – Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên
quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy EVN tại Hội nghị

 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Xuân Hồi – Bí thư Đảng ủy báo cáo chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy EVN. Đồng chí Bí thư yêu cầu trong mỗi kỳ họp chi bộ các đồng chí Bí thư chi bộ phải phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề năm 2024, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, 70 năm ngày truyền thống ngành điện, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, 55 năm thành lập Tổng công ty, những nội dung cụ thể trong Bài nói chuyện của Bác với cán bộ, công nhân viên Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở hướng dẫn của chi bộ, tổ chức đoàn thể, chủ động cập nhật tư liệu, tìm hiểu thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để tự nâng cao nhận thức, vận dụng vào cuộc sống và công việc.

Đồng chí Bí thư đã khái quát kết quả thực hiện kế hoạch của Đảng ủy từ đầu năm đến nay: Đảng ủy, BGH luôn gương mẫu và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện văn hóa doanh nghiệp EVN, EVNNPC, NEPC; toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học viên, HSSV NEPC cũng ý thức tthực hiện tốt các quy định về văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực trong nhà trường.

Sau buổi học, các đồng chí cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ sẽ về triển khai tại chi bộ, tại mỗi phòng/khoa/trung tâm. Đây là một nhiệm vụ chính trị để góp phần đánh giá chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm đối với từng đơn vị./.

Minh Nguyệt – Phòng TCHC, NEPC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây