Đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản, vật tư trang thiết bị

0
1228

THÔNG BÁO

Về việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản, vật tư trang thiết bị

Kính gửi:  
– Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm;
 Các quán dịch vụ;
 Các lớp học sinh sinh viên.

        Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ bảo vệ số 05/18/HĐDV-ACHAU/ CĐĐLMB.Co.,Ltd ngày 20 tháng 3 năm 2019 giữa Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc và Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Vệ sĩ Á Châu về việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về tài sản, trang thiết bị cho Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tại cơ sở 1 kể từ ngày 01/4/2019.

Để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về tài sản, trang thiết bị của nhà trường và của cán bộ, công nhân viên, giáo viên tại cơ sở 1. Nhà trường yêu cầu các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thông báo tới cán bộ, công nhân viên, giáo viên và triển khai một số công việc sau:

– Toàn thể cán bộ công nhân viên, giáo viên, HSSV, người phục vụ trong quán dịch vụ và khách đến liên hệ công tác phải đeo thẻ ra vào cổng (Phòng TCHC sẽ cấp thẻ mới cho các CB,GV,CNV và người làm trong quán dịch vụ trước ngày 01/4/2019). Riêng học viên về học tại trường do phòng Quản lý HSSV làm thủ tục đăng ký.

        – Ô tô của CB,CNV, GV yêu cầu để đúng nơi quy định tại nhà xe trước nhà C1 và sân trước nhà A. Đối với xe máy của CBCNV, GV để xe tại nhà xe phía sau nhà A; đối với xe máy của HSSV, học viên và khách để xe tại nhà xe trước nhà C1 nếu vi phạm phòng TCHC lập biên bản vi phạm cá nhân và trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng. Các đơn vị lập danh sách xe ô tô, xe máy của cán bộ công nhân viên, giáo viên thường xuyên mang vào trường (có mẫu kèm theo) về phòng TCHC trước ngày 28/3/2019 để kiểm soát và đảm bảo bảo vệ tài sản.

– Các phòng làm việc, phòng học khi hết giờ học tập, làm việc phải khóa cửa, nếu không khóa cửa thì trưởng đơn vị quản lý sử dụng phòng phải chịu trách nhiệm.
– Đối với các tài sản cá nhân khác (trừ ô tô, xe máy) như máy tính, ví,… CB,GV,CNV tự chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của mình.
– Trường hợp phải mang vật tư thiết bị (VTTB) ra khỏi trường để phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, huấn luyện, … ngoài trường, các đơn vị lập danh sách VTTB có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo phòng TCHC (Phòng TCHC lập danh sách lãnh đạo các đơn vị, số điện thoại, mẫu chữ ký gửi cho Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Vệ sĩ Á Châu để theo dõi, liên lạc và đối chiếu chữ ký).
– Các quán dịch vụ đăng ký danh sách người làm trong quán và các nhà cung cấp thực phẩm để cấp thẻ ra vào cổng.

Đề nghị các trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể CB,GV,CNV của đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự. Đơn vị nào không tổ chức thực hiện sẽ chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng. Giao cho phòng Quản lý HSSV thông báo cho các lớp HSSV tại cơ sở 1.
Trân trọng./.

 

   Nơi nhận:
– Các phòng, khoa, TT (Eoffice3.0);
– Các quán dịch vụ;
– Các lớp HSSV;
– Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Bình Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây