Liên thông

0
2251

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

 

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CHUNG
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Trung cấp và cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 2 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:72 tín chỉ

 

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 2 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:71 tín chỉ

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG –  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường.

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

+ Đủ sức khỏe để học tập.

–  Thời gian đào tạo: 2 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:71 tín chỉ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN –  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của nhà trường

+ Đủ sức khỏe để học tập

–  Thời gian đào tạo

+ Hệ kỹ sư: 2 năm/04 học kỳ

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:68 tín chỉ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ – Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 2 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:57/63/72 tín chỉ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ – Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 2 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:56/62/71 tín chỉ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 1.5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:70 tín chỉ

QUẢN TRỊ KINH DOANH –  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

+ Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 51 tín chỉ

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 51 tín chỉ.

KẾ TOÁN – Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 52 tín chỉ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây