Lễ công bố các quyết định cán bộ và chuyển giao tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc về Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

0
1293

Thực hiện Quyết định số 611-QĐ/ĐUK, ngày 30/8/2019 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên, sự đồng ý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Ngày 23/10/2019 tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức Lễ công bố quyết định cán bộ và chuyển giao tổ chức đảng, Đoàn thanh niên Trường cao đẳng Điện lực miền Bắc về Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Đặng Quang Hải  – Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Hà Nội và Lãnh đạo một số ban của Đảng úy Khối. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty;  Bí thư Chi bộ, Đảng bộ bộ phận; Trưởng các ban chuyên môn, cùng  sự có mặt của hơn 70 đồng chí đảng viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.

Đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội trao Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc cho đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Lễ công bố Quyết định về chuyển giao tổ chức Đảng Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc về Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhằm thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sáp nhập Đảng bộ nhà trường về Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tạo thêm sức mạnh, nguồn lực cho Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, đây chính là điều kiện thuận lợi khi tổ chức Đảng, đoàn thể, chuyên môn sẽ tập trung, đồng bộ và nhất thể trong việc điều hành.

Đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trao Quyết định và chúc mừng Đảng bộ bộ phận Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Tại buổi lễ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã công bố các Quyết định tổ chức cán bộ và Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đối với các cá nhân và một số đơn vị sau:

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Vũ Thế Nam; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ  2015-2020 đối với các đồng chí Lê Đình Lượng và đồng chí Lưu Thị Thanh Thủy

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Quản lý dự án lưới  Điện trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội gửi lời chúc mừng đến những thành tựu mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí Trịnh Huy Thành cho biết: đây là buổi lễ quan trọng đối với Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và cũng là điều kiện thuận lợi cho Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tiếp tục phát triển tốt hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Quản lý dự án lưới Điện và Đảng bộ bộ phận Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, thể hiện sự thống nhất đoàn kết rất cao và đúng phương châm: dân chủ, khách quan, công tâm là tiền đề để Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục xây dựng Đảng bộ giữ vững sức mạnh, giữ vững vị thế, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. Đồng chí Trịnh Huy Thành yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo đảm bảo sự thống nhất lấy nguyên tắc Đảng, lấy nhiệm vụ chung làm mục tiêu trong công tác lãnh đạo. Đồng chí Trịnh Huy Thành hy vọng rằng, với tinh thần đoàn kết và truyền thống của mình Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục phát huy hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, luôn là một Đảng bộ lớn mạnh, trong sạch vững mạnh dẫn đầu phong trào thi đua của Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.