Hội nghị đại biểu Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022

0
925
2020-07-10 08:58:38
Ngày 09/7/2020 Hội nghị Đại biểu Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2020-2022) đã được tổ chức tại Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có ông Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn; Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các ông trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc cùng 235 đại biểu đại diện cho gần 27.000 CBCNV toàn Tổng công ty.

 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh và ông Trịnh Quang Minh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty. Đây là Hội nghị với mục đích cùng nhau nhìn nhận và đánh giá lại kết quả mà Tổng công ty đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những thành công và các mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo Người lao động tại đơn vị thực hiện sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời cũng xác định được phương hướng giải pháp cho thời gian tới.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng Giám đốc Tổng công ty

Hội nghị này cũng là dịp để Người lao động được phát huy quyền làm chủ của mình một cách thực chất, nắm được những định hướng, chủ trương, chính sách của ngành Điện và Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là phúc lợi và những quy định về chế độ mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành đối với Người lao động.

Quan trọng hơn hết đây là diễn đàn để Ban lãnh đạo Tổng công ty lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của Người lao động, sẵn sàng tiếp thu nghiên cứu, sửa đổi chính sách, vì mục tiêu để Người lao động có được môi trường làm việc tốt nhất, đổi mới điều kiện làm việc nhằm tạo ra năng suất lao động cao hơn. Hoàn thành thắng lợi và xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh.

Giai đoạn 2017 – 2019 Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động chết người

Có thể nói trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao. Toàn thể CBCNV Tổng công ty đã lao động với khí thế phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm. Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Chủ động trong công tác cung ứng điện, đảm bảo cấp điện đầy đủ, kịp thời cho khách hàng. Tốc độ tăng trưởng các năm luôn ở mức cao trong Tập đoàn. Triển khai các hoạt động đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, cải cách các thủ tục trong cấp điện. Điện Thương phẩm tăng từ mức 51,14 tỷ kWh năm 2016 lên 70,12 tỷ kWh năm 2019 với tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn là 11,1%/năm (năm 2017 tăng 12,11%; năm 2018 tăng 12,09% và năm 2019 tăng 9,11%); Sản lượng tăng tuyệt đối bình quân giai đoạn 2017 – 2019 là 6,33 tỷ kWh/năm. Đây cũng là thời kỳ thời tiết diễn biến phức tạp mang nhiều yếu tố cực đoan làm ảnh hưởng đến hệ thống điện Tổng công ty đang quản lý. Tuy nhiên với sự chủ động nắm bắt thông tin kịp thời nên đã luôn ứng phó, triển khai khắc phục ngay các sự cố lưới điện đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn. Từ năm 2017 -2019  Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động chết người.

Người lao động Tổng công ty quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó

Đánh giá kết cao các bản báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định, trong giai đoạn từ  2017-2019 CBCNV toàn Tổng công ty đã thể hiện tinh thần đoàn kết cùng gắn bó đồng lòng, nêu cao trách nhiệm trong công việc. Tổ chức Công đoàn Tổng công ty đã chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Người lao động… giúp Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định: Tổng công ty sẽ phải đối mặt với các thách thức rất lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao để vượt qua, đặc biệt là khả năng cung ứng điện hết sức khó khăn khi nhu cầu điện tiếp tục tăng, trong khi tiến độ các công trình đầu tư nguồn, lưới điện đều chậm, nhu cầu vốn cho đầu tư rất lớn nhưng khả năng thu xếp vốn ngày càng khó khăn, áp lực dư luận xã hội ngày càng nặng nề, ngoài ra còn phải đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ chính trị, xã hội rất lớn… Ông Quỳnh cho rằng, toàn Tổng công ty cần xác định những nhiệm vụ ưu tiên và mục tiêu cụ thể, tìm ra những giải pháp và lựa chọn bước đi thích hợp trong quá trình thực hiện, đó là: Từng bước đổi mới, hoàn thiện toàn diện cơ chế quản lý và công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại trên cơ sở đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, tạo ra động lực và nguồn lực mới cho sự phát triển; Thực hiện đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo lưới điện có chọn lọc, phù hợp với sự tăng trưởng của phụ tải và hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tiết kiệm, trong đó ưu tiên cải tạo lưới điện trung, hạ áp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận lợi cho vận hành và đảm bảo an toàn cho người lao động; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới và công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật trong vận hành để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đảm bảo chất lượng điện năng, giảm tổn thất; Đổi mới và sáng tạo trong công tác kinh doanh điện năng, đảm bảo đúng quy định, mở rộng hợp lý thị trường bán điện, giảm phiền hà, chống tiêu cực, văn minh, lịch sự trong giao tiếp và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Chú trọng và đổi mới công tác đào tạo đồng bộ với thực thi văn hóa doanh nghiệp, nhằm tạo nên một đội ngũ thợ điện có năng lực chuyên môn đủ để làm chủ thiết bị có công nghệ hiện đại, có phẩm chất đạo đức của con người mới XHCN, có tác phong công nghiệp và thái độ văn minh, lịch sự trong giao tiếp; Đảm bảo công ăn việc làm và từng bước cải thiện thu nhập và môi trường làm việc cho người lao động, đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, rất ấn tượng và đánh giá cao với nội dung trong Chương trình Hội nghị Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Thể hiện sự thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm đặc biệt các nội dung trong các báo cáo đều thể hiện sự quan tâm đến Người lao động; đó là, đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo tốt đời sống và các chế độ chính sách cho Người lao động, cũng như công tác xã hội. Những nội dung tại Hội nghị đã phản ánh đúng tình hình thực tế của Tổng công ty.

Ông Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Trong thời gian tới sẽ là những khó khăn thách thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng đề nghị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhằm tạo động lực kích thích người lao động yên tâm, tin tưởng và hết lòng gắn bó với đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc, tổ chức đối thoại định kỳ thường xuyên để giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của Người lao động; các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục một cách có hiệu quả để người lao động nâng cao ý thức tự giác, trong thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm với doanh nghiệp, với cộng đồng và đất nước…

Tại Hội nghị Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã trực tiếp trả lời và giải đáp những kiến nghị về định mức, định biên lao động, mô hình tổ chức, bộ máy; Kiến nghị về đầu tư xây dựng, kỹ thuật vận hành; Kiến nghị về kinh doanh dịch vụ khách hàng; Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người lao động…

Phát biểu kết luận Hội nghị Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã chỉ rõ những định hướng chủ chốt trong chiến lược hoạt động SXKD thời gian tới đó là: Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, tất cả những chủ trương, chính sách chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Người lao động, cho khách hàng và tài sản; Vận hành lưới điện ổn định, đáp ứng được yêu cầu của phụ tải; Đáp ứng các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng về hành vi thái độ đối với khách hàng; áp dụng khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng suất lao động và đầu tư trang thiết bị dụng cụ quản lý vận hành, tăng năng suất lao động và giảm công việc nặng nhọc cho người lao động; thực hiện tách bạch chuyên môn hóa nhiệm vụ của khối lao động trực tiếp và lao động gián tiếp; các khối quản lý vận hành và khối kinh doanh của các đơn vị. Gắn việc thực hiện đối với từng vị trí với việc chi trả tiền lương cho Người lao động; thực hiện cải cách hành chính triệt để; Tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số để đưa Tổng công ty Điện lực là một doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Trịnh Quang Minh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị thông qua các mục tiêu và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính của Tổng công ty giai đoạn 2020-2022

Ký kết thỏa ước Lao động tập thể giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Việt Hạnh – Ban TT.EVNNPC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây