Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức Lớp đào tạo hướng dẫn vận hành xe gầu hotline 22kV

0
596

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức Lớp đào tạo hướng dẫn vận hành xe gầu hotline 22kV

      Từ ngày 09 đến ngày 1/12/2020, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc phối hợp với Ban kỹ thuật, Ban TC-NS Tổng c