HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NHIỆM KỲ 2022-2027 HỌP PHIÊN THỨ 2

0
329

Ngày 13/3/2023, tại trụ sở Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Hội đồng trường Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (sau đây gọi tắt là Hội đồng Trường) đã họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc EVNNPC – Chủ tịch Hội đồng Trường. Nội dung chính của phiên làm việc gồm: thông qua báo cáo kết quả tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) trên cơ sở phân rã kế hoạch của Đề án phát triển NEPC trở thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao của ngành điện đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xem xét thông qua Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc NEPC, Quy chế nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, các vấn đề về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường…

Tại phiên họp, sau khi ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc và thông qua chương trình làm việc, PGS.TS Bùi Xuân Hồi  – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng NEPC, thành viên Hội đồng Trường đã thay mặt lãnh đạo NEPC báo cáo chi tiết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, những kết quả nổi bật của NEPC năm 2022. PGS.TS Bùi Xuân Hồi nhấn mạnh: Năm 2022, lãnh đạo NEPC luôn đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện những mục tiêu đã đề ra; nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp giải quyết các vấn đề trước mắt với chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trung và dài hạn. Với những kết quả đã đạt được, NEPC đã hoàn thành khá toàn diện kế hoạch năm 2022, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của EVNNPC. Bên cạnh các kết quả tích cực, PGS.TS Bùi Xuân Hồi  cũng đã thẳng thắn nêu rõ các vướng mắc, các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như tuyển sinh hệ đào tạo dài hạn, phối hợp trong tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn, công tác kế hoạch tài chính v.v.. Về việc triển khai kế hoạch năm 2023 – năm đầu tiên thực hiện Đề án phát triển NEPC – ngoài những thuận lợi, PGS.TS Bùi Xuân Hồi  cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức và mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ các đơn vị thuộc EVNNPC để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cho năm 2023.

PGS.TS Bùi Xuân Hồi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng NEPC báo cáo trước Hội đồng Trường

Trên cơ sở báo cáo của NEPC, các thành viên Hội đồng Trường đã lần lượt cho các ý kiến nhận xét, góp ý để NEPC tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, từng bước lấy lại thương hiệu của nhà trường. Trong đó, các đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vấn đề về kiện toàn bộ máy nhân sự, khắc phục triệt để những tồn tại mà Tổng công ty đã chỉ ra, thực hiện tốt chế độ báo cáo đối với Hội đồng Trường, đối với Tổng công ty. Các đồng chí cũng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo đổi mới của lãnh đạo NEPC trong năm 2022 và mong muốn NEPC sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ Tổng công ty giao, từng bước đưa NEPC trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của ngành điện. Phần cuối của kỳ họp lần này, các văn bản, quy định cũng đã được các thành viên góp ý hoàn thiện và được thông qua.

Kết luận phiên họp, ông Lê Quang Thái – Chủ tịch Hội đồng Trường đề nghị các thành viên, trên cơ sở phân công nhiệm vụ, cần bám sát hơn nữa chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng Trường, cùng với Hiệu trưởng NEPC phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra./.

Truyền thông NEPC.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây