EVNNPC phấn đấu có phòng thí nghiệm điện ngang tầm quốc tế giai đoạn 2030 – 2045

0
243

Trong phiên phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc thống nhất sẽ cụ thể hóa các mục tiêu trong chiến lược của EVNNPC, đồng thời đề xuất ba sản phẩm trình lên EVN đó là đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm tại NPCETC ngang tầm quốc tế, nâng tầm Cao đẳng Điện lực miền Bắc thành trung tâm đào tạo điện trong khu vực và đưa đơn vị tư vấn điện lên vị trí hàng đầu trong khối các tổng công ty phân phối.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Trợ lý CT HĐTV, Trưởng các Ban, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc. Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì cuộc họp qua ứng dụng zoom.

Ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 538/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, EVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị báo cáo Tập đoàn kế hoạch triển khai để đạt được các mục tiêu đã giao trước ngày 15/9/2021.

Theo đó tại EVNNPC, về kết quả sản xuất kinh doanh, EVNNPC phấn đấu đảm bảo hiệu quả, có lợi nhuận và phát triển vốn nhà nước;

Về cung cấp điện: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải. Đến năm 2025 đáp ứng tiêu chí N-1 đối với các vùng phụ tải quan trọng; Đến năm 2030 đáp ứng tiêu chí N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng; Đến năm 2045 đáp ứng tiêu chí N-1 đối với toàn bộ lưới điện 110kV (nguồn điện – phụ tải); Tỷ lệ tổn thất điện năng ngang bằng các nước trong khu vực ASEAN; Năng suất lao động bình quân hàng năm tăng từ 8% đến 10%/năm.

Về ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc CMCN 4.0, đến năm 2025, EVNNPC trở thành một doanh nghiệp số; Hoàn thành mục tiêu điều khiển từ xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 110 kV trong giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng đến năm 2030: Ngang tầm với các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN….