EVNNPC phấn đấu có phòng thí nghiệm điện ngang tầm quốc tế giai đoạn 2030 – 2045

0
582

Trong phiên phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc thống nhất sẽ cụ thể hóa các mục tiêu trong chiến lược của EVNNPC, đồng thời đề xuất ba sản phẩm trình lên EVN đó là đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm tại NPCETC ngang tầm quốc tế, nâng tầm Cao đẳng Điện lực miền Bắc thành trung tâm đào tạo điện trong khu vực và đưa đơn vị tư vấn điện lên vị trí hàng đầu trong khối các tổng công ty phân phối.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Trợ lý CT HĐTV, Trưởng các Ban, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc. Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì cuộc họp qua ứng dụng zoom.

Ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 538/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, EVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị báo cáo Tập đoàn kế hoạch triển khai để đạt được các mục tiêu đã giao trước ngày 15/9/2021.

Theo đó tại EVNNPC, về kết quả sản xuất kinh doanh, EVNNPC phấn đấu đảm bảo hiệu quả, có lợi nhuận và phát triển vốn nhà nước;

Về cung cấp điện: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải. Đến năm 2025 đáp ứng tiêu chí N-1 đối với các vùng phụ tải quan trọng; Đến năm 2030 đáp ứng tiêu chí N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng; Đến năm 2045 đáp ứng tiêu chí N-1 đối với toàn bộ lưới điện 110kV (nguồn điện – phụ tải); Tỷ lệ tổn thất điện năng ngang bằng các nước trong khu vực ASEAN; Năng suất lao động bình quân hàng năm tăng từ 8% đến 10%/năm.

Về ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc CMCN 4.0, đến năm 2025, EVNNPC trở thành một doanh nghiệp số; Hoàn thành mục tiêu điều khiển từ xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 110 kV trong giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng đến năm 2030: Ngang tầm với các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN….

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã nêu ý kiến về mục tiêu, sản phẩm tiêu biểu và lộ trình thực hiện chiến lược đã đề ra. Các đại biểu đều thống nhất quan điểm bám sát các mục tiêu trong văn bản chỉ đạo của Tập đoàn, cụ thể hóa mục tiêu bằng các con số; trong giai đoạn 2021-2025 nên xác định mục tiêu cụ thể cho từng năm; giai đoạn 2025 đến 2030 và 2045, chỉ nên xác định triển vọng, tầm nhìn và đề ra các cột mốc phấn đấu cụ thể vào năm 2030 và năm 2045. Ngoài các mục tiêu EVN đề ra cần có các mục tiêu riêng của EVNNPC. Bên cạnh đó, việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của EVNNPC phải luôn dựa vào bốn trụ cột là con người, quy trình, công nghệ và văn hóa doanh nghiệp.

Nhất trí với các ý kiến trên, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái cho rằng, chiến lược là cần hướng đến mục tiêu và chiến lược phải được thực hiện trên các trụ cột chính, trong đó có yếu tố con người. Hiện nay, Tổng công ty đang nâng cao năng lực quản trị cùng với việc chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh… Tuy nhiên, vấn đề cấp thiết và quan trọng phải thực hiện trong thời gian tới là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc tăng cường, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, đào tạo lại, bố trí sử dụng lao động, cải tiến việc trả thù lao…

Liên quan đến lựa chọn sản phẩm đặc trưng của Tổng công ty trong giai đoạn tới, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái đồng tình với việc đầu tư xây dựng Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) trở thành phòng thí nghiệm tầm cỡ thế giới, bởi năng lực thực sự của NPCETC hiện đang đứng đầu Việt Nam và ngang tầm khu vực. Để thực hiện mục tiêu trên, cần phải tăng cường đầu tư trang thiết bị cho NPCETC song song với việc đầu tư về con người, bao gồm cả việc đào tạo và thu hút nhân tài. Với nền tảng hiện có và nếu được đầu tư kịp thời đúng hướng, việc NPCETC trở thành một phòng thí nghiệm tầm cỡ thế giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh đồng tình với các ý kiến nêu trong cuộc họp, đồng thời yêu cầu sớm hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc, bảng phân công nhiệm vụ để làm cơ sở cho các bộ phận thực hiện. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, còn các Thành viên HĐTV sẽ phối hợp giám sát theo lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch HĐTV EVNNPC cũng nhất trí đăng ký với EVN 3 sản phẩm chính bao gồm đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm tại NPCETC ngang tầm quốc tế, nâng tầm Cao đẳng Điện lực miền Bắc thành trung tâm đào tạo điện trong khu vực và đưa đơn vị tư vấn điện lên vị trí hàng đầu trong khối các tổng công ty phân phối.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ tiếp theo là rà soát điều chỉnh đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời bổ sung những chỉ tiêu về lưới điện trung áp, GIS, TBA kỹ thuật số, chương trình hotline… để có một bức tranh tổng thể về EVNNPC tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phương Anh – Ban TT.EVNNPC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây