Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

0
2925
          Thực hiện Kế hoạch số 61 -KH/ĐUK ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng;

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ học tập, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị; đồng chí Trần Văn Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Đình Tứ – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, các cán bộ chủ chốt và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh- Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
phát biểu và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng ủy – Báo cáo viên đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm các chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ biên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh- Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ biên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương thực sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay; đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn; đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của các đồng chí là Ủy viên Trung ương đối với chính mình, đối với toàn Đảng, toàn dân; Cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Bình Minh – Bí thư Đảng ủy đã quán triệt nội dung Kết luận số 37-KL/TW của BCH Trung ương về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Cùng với việc khẳng định những kết quả tích cực đạt được trong năm 2018 và trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi của Nghị quyết. Qua đó vận dụng vào thực tế công tác và viết bài thu hoạch để phân tích, làm rõ hơn nữa nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, những mục tiêu, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương tám và có những đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám (khóa XII) trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể để phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung trong toàn Đảng bộ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây