NEPC tổ chức 10 lớp “đào tạo nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực thi và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp mạnh”

0
203

Theo Quyết định số 2076/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực thi và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp mạnh, từ ngày 29/6 đến 05/8/2023, 10 lớp đào tạo đã được trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) tổ chức với tổng số 500 học viên.

Đối tượng của chương trình đào tạo được phân định rõ theo nhiệm vụ, vai trò của họ đối với văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của đơn vị. Theo đó, 05 lớp đầu tiên đào tạo chuyên sâu về văn hóa lãnh đạo, dành cho đối tượng là lãnh đạo các đơn vị thành viên EVNNPC, Giám đốc, Phó giám đốc các Điện lực. Các lớp này sẽ được đào tạo về văn hoá lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số, lãnh đạo số và công tác chuyển đổi số ở các đơn vị; các chuẩn mực văn hoá lãnh đạo quản lý của EVNNPC hướng đến xây dựng doanh nghiệp số có văn hoá mạnh; các hoạt động xây dựng văn hoá lãnh đạo theo kế hoạch hành trình văn hoá của EVN và EVNNPC.

05 lớp tiếp theo dành cho các đối tượng quản lý thực thi VHDN với các chuyên đề cụ thể về giải pháp thực thi VHDN trong hành trình văn hoá EVN và EVNNPC giai đoạn 2022-2025, những kiến thức và kĩ năng quan trọng của công tác quản trị thực thi VHDN hiệu quả. Cụ thể: Lớp 6,7 tập huấn kỹ năng quản lý văn hoá doanh nghiệp EVN và EVNNPC dành cho các Trưởng/Phó phòng TCNS các đơn vị thành viên. Lớp 8 tập huấn kỹ năng quản lý triển khai và thực thi văn hoá doanh nghiệp EVN/EVNNPC dành cho các cán bộ chuyên trách VHDN của các đơn vị thành viên. Còn lớp 9,10 tập huấn kỹ năng quản lý triển khai và thực thi văn hoá doanh nghiệp EVN/EVNNPC dành cho Giám đốc các Điện lực.

trong1

Học viên học tập trực tuyến trên phần mềm zoom meetings

Đối với mỗi lớp đào tạo, trước khi chính thức tập trung, học viên phải thực hiện bài khảo sát trực tuyến và hoàn thành các bài học E-learning. Sau đó, các lớp dành cho đối tượng quản lý được tiếp tục đào tạo dưới hình thức trực tuyến có giảng viên hướng dẫn, còn đối tượng thực thi trực tiếp VHDN được đào tạo trực tiếp tại NEPC.

trong2

Học viên học tập trực tiếp tại NEPC

Kết thúc mỗi lớp đào tạo, học viên được tham gia hội thảo để cùng trao đổi các giải pháp triển khai văn hoá lãnh đạo, các giải pháp quản trị thực thi VHDN hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong Tổng công ty và đơn vị,… Cuối cùng, mỗi học viên đều phải làm 1 bài thu hoạch vận dụng kiến thức được học xây dựng thành kế hoạch hành động áp dụng vào đơn vị đang công tác. Qua đây, học viên học hỏi được thêm nhiều từ chuyên gia, từ các đơn vị bạn và đưa ra được những giải pháp khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp luôn là một trong những quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp nói chung và EVN/EVNNPC nói riêng. Trong đó, lãnh đạo hiệu quả là một trong những nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp quan trọng. Các lãnh đạo sẽ giúp tạo dựng, chia sẻ và củng cố các giá trị hình thành nên văn hóa của doanh nghiệp đồng thời phân chia trách nhiệm cho mọi người. Do vậy, 10 lớp “đào tạo nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực thi và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp mạnh” vừa được tổ chức chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC/EVN./.

Tổ truyền thông – NEPC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây