Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc cho công nhân PC Bắc Kạn, PC Quảng Ninh và PC Hà Giang

0
632

Từ cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6/2020, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đã tổ chức bồi huấn, thi nâng bậc, giữ bậc cho hơn 250 công nhân của 3 Công ty điện lực: PC Bắc Kạn, PC Hà Giang và PC Quảng Ninh, với các nhóm nghề: Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, Quản lý vận hành đường dây 110kV, Trực trạm 110kV,  Trực vận hành và Kinh doanh điện năng.

Việc tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc được trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc phối hợp cùng các công ty điện lực thực hiện định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động.

Tham dự đợt thi nâng bậc, giữ bậc lần này, PC Bắc Kạn có 31 công nhân, được tổ chức thi vào ngày 21/5/2020; PC Quảng Ninh có 46 công nhân, tổ chức thi vào 10/6/2020;  Còn PC Hà Giang, với 67 công nhân thi giữ bậc và 111 công nhân thi nâng bậc nên đã được tổ chức thành 3 đợt, từ 5/6 đến 12/6/2020.

Trong kỳ thi, mỗi công nhân trải qua hai phần thi: lý thuyết và thực hành. Do tính chất công việc của các điện lực, để đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị nên nhà trường luôn linh động trong việc tổ chức. Phần bồi huấn và thi lý thuyết thường được thực hiện tại các Công ty điện lực nếu đơn vị đáp ứng được các điều kiện cần thiết. Còn phần thi thực hành sẽ được chuyển về trường.

Thi lý thuyết có thể thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính hoặc thi viết, nội dung gồm các kiến thức về chuyên môn nghề, an toàn vệ sinh lao động, kinh doanh điện năng, văn hóa doanh nghiệp…