Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức các lớp Huấn luyện An...

0
Theo Quyết định số 1823/QĐ-EVNNPC ngày 21/07/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tổ chức các lớp huấn luyện công...

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc khai giảng khóa Đào tạo kiến thức...

0
Ngày 24/4/2021, Lễ khai giảng khóa “Đào tạo kiến thức cơ bản về hotline cho cán bộ kỹ thuật, an toàn tại đơn vị”...

Sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tham gia thực tập sản...

0
Từ ngày 01/3, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã cử 51 sinh viên tham gia thực tập sản xuất tại Công ty...

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc khai giảng lớp Đào tạo bổ sung...

0
Ngày 29/3/2021, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức khai giảng lớp “Đào tạo bổ sung nhân lực hotline 22kV”...

Thông báo tuyển dụng

0
TB tuyen dung VB TT Điện 1

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp đào tạo công nhân...

0
Từ ngày 22/3 đến hết ngày 26/3/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp đào tạo công nhân vệ sinh cách...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Liên hệ