KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

0
1. Chức năng - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về tổ chức bộ máy, quy mô và định hướng phát triển của khoa...

Khoa Điện

0
Khoa Điện được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số: 1004/QĐ-CĐNĐ - TCHC, về việc thành lập Khoa Điện...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Liên hệ